We develop leading businesses

Ahlström Capital i korthet

Ahlström Capital är ett familjeägt bolag som investerar in industriföretag, fastigheter och skog. Vi är ett av de största och mest framstående investeringsbolagen i Finland, med en historia på nästan 170 år. Ahlström Capital skapar långsiktigt aktieägarvärde genom aktiv utveckling av sin portfölj.

Nyckeltal 2019

Omsättning och jämförbar rörelsevinst, milj. EUR
Omsättning
Jämförbar rörelsevinst
* Justerad
Periodens vinst, milj. EUR
 
Periodens vinst
Inverkan av avyttringar och Ahlstrom-Munksjö fusionen
* Justerad
Balansomslutning, milj. EUR och nettoskuldsättningsgrad, EFV-justerad
Balansomslutning
Nettoskuldsättningsgrad, EFV-justerad
* Justerad
Externt gängse värde (EFV) per aktie och dividend per aktie, EUR
Externt gängse värde (EFV) per aktie
Dividend per aktie
Total dividend per aktie
* Styrelsens förslag till dividendutdeling: En dividend om 0,36 euro per aktie skall delas ut i vår och den andra raten på högst 0,12 euro per aktie i höst efter styrelsens omdöme.

”År 2019 hade vi en god värdeutvecklingen i vår portfölj men lönsamhetsutvecklingen var otillfredsställande. Ahlström Capital hade i egenskap av största aktieägaren en viktig roll i Glastons förvärv av Bystronic glass. Vår främsta prioritering är att fortsätta utveckla bolagen och fastigheterna i vår portfölj.”

Lasse Heinonen
verkställande direktör

Läs mer

Vår portfölj


~5 miljarder euro
omsättning totalt i portföljbolagen

~15 500
anställda i portföljbolagen

29
verksamhetsländer

Börsnoterade bolag


Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst
* Siffrorna för år 2017 samt alla jämförelsetal presenteras på proforma-basis för att illustrera de finansiella effekterna av samgåendet mellan Ahlstrom och Munksjö som om den hade slutförts i början av 2015. * Pro forma

Ahlström Capitals innehav
18.7 %

Marknadsvärde
1 651 milj. EUR

Detection Technology är en global leverantör av röntgendetektorlösningar för applikationer som används inom medicin, säkerhet och industri.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst

Ahlström Capitals innehav
36.7 %

Marknadsvärde
368 milj. EUR

Glaston är en innovativ teknologiledare inom glasförädlingsbranschen som levererar utrustning, tjänster och lösningar till byggnads-, fordons-, solenergi- och vitvarubranscherna.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst

* Pro forma
** Justerad

Ahlström Capitals innehav
26.4 %

Marknadsvärde
106 milj. EUR

Suominen tillverkar fibertyger som rullgods för torkdukar och andra tillämpningar. Produkter som tillverkas av Suominens fibertyger, till exempel våtdukar, hygienprodukter för kvinnor och sårkompresser, förekommer i människors vardagsliv världen över.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst

Ahlström Capitals innehav
24.0 %

Marknadsvärde
133 milj. EUR

Onoterade bolag


Destia är ett finländskt infrastruktur- och byggnadsservicebolag som skapar morgondagens infrastruktur åt sina kunder, för samhället och för människor i allmänhet. Företaget skapar hållbara urbana innovationer inom byggnadsverksamhet och smarta infrastrukturlösningar.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst

* Justerad

Ahlström Capitals innehav
100 %

Enics är den prefererade partnern för professionell elektronik inom energi, industriell automation, transport, byggautomation och instrumentering.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst

* Justerad

Ahlström Capitals innehav
99.8 %

Fastigheter och skog


Fastigheter

Ahlström Capitals fastighetsportfölj innehåller byggnader med centralt läge i södra Finland. I vår portfölj ingår även kulturhistoriska fastigheter i Norrmark och Kauttua.

67 700 m2
Fastigheter
totalt

143 milj. EUR
Externa gängse värdet (EFV)
på fastigheter

Skog

Ahlström Capitals skogstillgångar ligger i huvudsak i västra Finland i Satakuntaregionen samt i mellersta och östra Finland.

34 000 ha
Totalt skogsinnehav

141 milj. EUR
Externa gängse värdet (EFV)
på skogar

Hållbar värdeutveckling

På Ahlström Capital tror vi att hållbarhet är en förutsättning för att skapa långsiktigt värde. Som en ansvarsfull investerare vill vi beakta miljö-, sociala och förvaltningsfrågor (ESG) i våra egna processer samt påverka ESG-prestanda för våra portföljbolag.

Läs mer