We develop leading businesses

Ahlström Capital i korthet

Ahlström Capital investerar i industriföretag, fastigheter och skog. Vi är ett familjeägt bolag med en över 160 år lång historia och ett av de största och mest framstående investeringsbolagen i Finland. Vi utvecklar aktivt vår investeringsportfölj med sikte på långsiktigt aktieägarvärde.

Nyckeltal 2018

Omsättning och jämförbar rörelsevinst, milj. EUR
Omsättning
Jämförbar rörelsevinst
* Justerat med avvecklad verskamhet. ** Justerad vid övergång till IFRS15
Periodens vinst, milj. EUR
 
* Justerad vid övergång till IFRS15
Balansomslutning, milj. EUR och nettoskuldsättningsgrad, EFV-justerad
Balansomslutning
Nettoskuldsättningsgrad, EFV-justerad
* Justerad vid övergång till IFRS15
Externt gängse värde (EFV) per aktie och dividend per aktie, EUR
Externt gängse värde (EFV) per aktie
Dividend per aktie
Extra dividend per aktie
* Styrelsens förslag till dividendutdeling

”Vår främsta prioritering 2018 var att utveckla bolagen i vår portfölj. Som största aktieägare hade Ahlström Capital en betydande roll i de strategiskt viktiga förvärv som offentliggjordes av Ahlstrom-Munksjö sommaren 2018 och av Glaston i januari 2019.”

Lasse Heinonen
verkställande direktör

Läs mer

Vår portfölj


~5 miljarder euro
omsättning totalt i portföljbolagen

~15 000
anställda i portföljbolagen

32
verksamhetsländer

Börsnoterade bolag


Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst
* Siffrorna för år 2017 samt alla jämförelsetal presenteras på proforma-basis för att illustrera de finansiella effekterna av samgåendet mellan Ahlstrom och Munksjö som om den hade slutförts i början av 2015. * Pro forma

Ahlström Capitals innehav
18.7 %

Marknadsvärde
1 397 milj. EUR

Suominen tillverkar fibertyg såsom rullgods för torkdukar, hygienprodukter och fibertyg för medicinska ändamål. Suominen är global marknadsledare inom fibertyg för torkningsprodukter.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst

Ahlström Capitals innehav
24.0 %

Marknadsvärde
118 milj. EUR

Detection Technology är en global leverantör av röntgendetektorlösningar för applikationer som används inom medicin, säkerhet och industri.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst

Ahlström Capitals innehav
36.7 %

Marknadsvärde
235 milj. EUR

Glaston är en global pionjär inom glasförädlingsteknologier och relaterad service. Bolaget kan svara globalt på de mest krävande glasförädlingsbehoven inom byggnads-, solenergi-, fordons- samt möbelindustrin.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst

* Pro forma

Ahlström Capitals innehav
17.5 %

Marknadsvärde
75 milj. EUR

Onoterade bolag


Destia är ett finländskt infrastruktur- och byggnadsservicebolag. Bolaget planerar, bygger och underhåller trafikrutter, industri- och trafikmiljöer samt kompletta bostadsmiljöer.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst

Ahlström Capitals innehav
100 %

Enics är den prefererade partnern för professionell elektronik inom energi, industriell automation, transport, byggautomation och instrumentering.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst

Ahlström Capitals innehav
99.0 %

Fastigheter och skog


Fastigheter

Ahlström Capitals fastighetsportfölj omfattar fastigheter med centralt läge i södra Finland. I vår portfölj ingår också kulturhistoriska fastigheter i Norrmark och Kauttua.

76 000 m2
Fastigheter
totalt

143 milj. EUR
Externa gängse värdet (EFV)
på fastigheter

Skog

Ahlström Capitals skogstillgångar finns i huvudsak i västra Finland i Satakunta regionen och i mellersta och östra Finland.

33 000 ha
Totalt skogsinnehav

128 milj. EUR
Externa gängse värdet (EFV)
på skogar

Hållbar värdeutveckling

På Ahlström Capital tror vi att hållbarhet är en förutsättning för att skapa långsiktigt värde. Vi vill främja ansvarsfull affärsverksamhet i våra portföljbolag och bedriver hållbar förvaltning av våra fastighets- och skogsinvesteringar.

Läs mer