We
develop leading
businesses

Ahlström Capital i korthet

Ahlström Capital är ett familjeägt investeringsbolag som investerar i industriföretag och fastigheter. Koncernen är ett av de största och mest framstående investeringsbolagen i Finland med en över 160 år lång historia. Vi utvecklar aktivt vår investeringsportfölj för att på långsikt öka värdet för våra aktieägare.

Nyckeltal

Omsättning och jämförbar rörelsevinst, milj. EUR
Omsättning
Jämförbar rörelsevinst
* Justerat med avvecklad verskamhet.
Periodens vinst, milj. EUR
 
Balansomslutning, milj. EUR och nettoskuldsättningsgrad, EFV-justerad
Balansomslutning
Nettoskuldsättningsgrad, EFV-justerad
Externt gängse värde (EFV) per aktie och dividend per aktie, EUR
Externt gängse värde (EFV) per aktie
Dividend per aktie
Extra dividend per aktie
* Styrelsens förslag till dividendutdeling
Hans Sohlström

”Dividendjusterade ökningen i vårt externa gängse värde (EFV) var 12 % och uppgick till 1 034 miljoner euro och ökningen i vårt jämförbara rörelseresultat var 28 %.”

Hans Sohlström,
verkställande direktör

Läs mer

Vår portfölj


Våra portföljbolag har

~4 miljarder euro
omsättning totalt

~12 500
anställda

33
verksamhetsländer

Börsnoterade bolag


Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom innovativa och hållbara fiberbaserade lösningar.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst
* Siffrorna för år 2017 samt alla jämförelsetal presenteras på proforma-basis för att illustrera de finansiella effekterna av samgåendet mellan Ahlstrom och Munksjö som om den hade slutförts i början av 2015.

Ahlström Capitals innehav
18.4 %

Marknadsvärde
1 745.7 milj. EUR

Suominen tillverkar fibertyg såsom rullgods för torkdukar och hygienprodukter och fibertyg för medicinska ändamål. Suominen är global marknadsledare inom fibertyg för torkningsprodukter.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst

Ahlström Capitals innehav
24.0 %

Marknadsvärde
253.6 milj. EUR

Detection Technology är en global leverantör av röntgenanläggningars system, komponenter och service för applikationer som används inom medicin, säkerhet och industrin.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst

Ahlström Capitals innehav
37.5 %

Marknadsvärde
249.9 milj. EUR

Glaston är en global pionjär inom glasförädlingsteknologier och relaterad service. Bolaget kan svara globalt på de mest krävande glasförädlingsbehoven inom byggnads-, solenergi-, fordons- samt möbelindustrin.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst

Ahlström Capitals innehav
17.5 %

Marknadsvärde
90.3 milj. EUR

Onoterade bolag


Destia är ett finländskt infrastruktur- och byggnadsservicebolag. Bolaget bygger, underhåller och planerar trafikrutter, industri- och trafikmiljöer samt kompletta bostadsmiljöer.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst

Ahlström Capitals innehav
100 %

Enics är den prefererade partnern för professionell elektronik inom energi, industriell automation, transport, byggautomation, och instrumentering.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst

Ahlström Capitals innehav
99.0 %

Fastigheter och skog


Fastigheter

Ahlström Capitals fastighetsportfölj omfattar kontors- och logistikfastigheter med centralt läge i södra Finland.

110 000 m2
Fastigheter
totalt

142 milj. EUR
Externa gängse värdet (EFV)
på fastigheter

Skog

Ahlström Capitals skogstillgångar ligger i huvudsak i Satakunta-trakten i Finland. Vi är en av de största privata skogsägarna i Finland.

33 000 ha
Totalt skogsinnehav

121 milj. EUR
Externa gängse värdet (EFV)
på skogar