We
develop leading
businesses

Ahlström Capital lyhyesti

Ahlström Capital on perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka sijoittaa teollisuuteen ja kiinteistöihin. Suomen suurimpiin ja merkittävimpiin sijoitusyhtiöihin kuuluvalla Ahlström Capitalilla on jo yli 160-vuotinen toimintahistoria. Kehitämme sijoituksiamme jatkuvasti luodaksemme pitkäaikaista omistaja-arvoa.

Tunnusluvut

Liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto, milj. EUR
Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto
* Oikaistu lopetettujen toimintojen osalta.
Tilikauden tulos, milj. EUR
 
Taseen loppusumma, milj. EUR ja nettovelkaantumisaste, EFV-oikaistu
Taseen loppusumma
Nettovelkaantumisaste, EFV-oikaistu
Osakkeen ulkoinen käypä arvo (EFV) ja osakekohtainen osinko, EUR
Osakkeen ulkoinen käypä arvo (EFV)
Osinko/osake
Ylimääräinen osinko/osake
* Hallituksen ehdotus osingonjaosta
Hans Sohlström

”Osinkokorjattu ulkoinen käypä arvomme (EFV) kasvoi 12 % 1 034 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen liikevoittomme kasvoi 28 %.”

Hans Sohlström,
toimitusjohtaja

Lue lisää

Portfoliomme


Portfoliomme laajuus

~4 miljardia euroa
liikevaihtoa portfolioyhtiöissä yhteenlaskettuja

~12 500
työntekijää portfolioyhtiöissä

33
toimintamaata

Pörssiyhtiöt


Ahlstrom-Munksjö on maailman johtava toimija kestävän kehityksen mukaisissa ja innovatiivisissa kuitupohjaisissa materiaaleissa.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto
* Vuoden 2017 luvut ja vertailuluvut on esitetty pro forma –lukuina. Ne ilmentävät vaikutusta, joka Ahlstromin ja Munksjön sulautumisella olisi ollut, jos se olisi toteutunut vuoden 2015 alussa.

Ahlström Capitalin omistusosuus
18.4 %

Markkina-arvo
1 745.7 milj. EUR

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suominen on pyyhintätuotteisiin käytettävien kuitukankaiden maailmanlaajuinen markkinajohtaja.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto

Ahlström Capitalin omistusosuus
24.0 %

Markkina-arvo
253.6 milj. EUR

Detection Technology on globaali röntgenkuvantamislaitteiden järjestelmien ja komponenttien toimittaja lääketieteen, turvallisuusalan sekä teollisuuden sovelluksiin.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto

Ahlström Capitalin omistusosuus
37.5 %

Markkina-arvo
249.9 milj. EUR

Glaston on kansainvälinen edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Yhtiö vastaa globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto

Ahlström Capitalin omistusosuus
17.5 %

Markkina-arvo
90.3 milj. EUR

Noteeraamattomat yhtiöt


Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys. Destia rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee nykyaikaisia liikenne- ja teollisuusympäristöjä sekä kokonaisia elinympäristöjä.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto

Ahlström Capitalin omistusosuus
100 %

Enics on ensisijainen teollisuuselektroniikan kumppani energia-, teollisuusautomaatio-, kuljetus-, rakennusautomaatio- ja laitteistotoimialoilla.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto

Ahlström Capitalin omistusosuus
99.0 %

Kiinteistöt ja metsät


Kiinteistöt

Ahlström Capitalin kiinteistösijoituksiin kuuluu toimisto- ja logistiikkakiinteistöjä keskeisillä alueilla Etelä-Suomessa.

110 000 m2
Kiinteistöjen
kokonaispinta-ala

142 milj. EUR
Kiinteistöjen
ulkoinen käypä arvo

Metsät

Ahlström Capitalin metsäsijoitukset sijaitsevat pääosin Satakunnassa. Olemme yksi suurimmista yksityisistä metsänomistajista Suomessa.

33 000 ha
Metsät yhteensä

121 milj. EUR
Metsien
ulkoinen käypä arvo