We develop leading businesses

Ahlström Capital lyhyesti

Ahlström Capital sijoittaa teollisuuteen, kiinteistöihin ja metsään. Olemme perheomisteinen sijoitusyhtiö, jolla on jo yli 160-vuotinen toimintahistoria, ja kuulumme Suomen suurimpiin ja merkittävimpiin sijoitusyhtiöihin. Kehitämme sijoituksiamme jatkuvasti luodaksemme pitkäaikaista omistaja-arvoa.

Tunnusluvut 2018

Liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto, milj. EUR
Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto
* Oikaistu lopetettujen toimintojen osalta. ** Oikaistu IFRS15 käyttöönoton johdosta
Tilikauden tulos, milj. EUR
 
* Oikaistu IFRS15 käyttöönoton johdosta
Taseen loppusumma, milj. EUR ja nettovelkaantumisaste, EFV-oikaistu
Taseen loppusumma
Nettovelkaantumisaste, EFV-oikaistu
* Oikaistu IFRS15 käyttöönoton johdosta
Osakkeen ulkoinen käypä arvo (EFV) ja osakekohtainen osinko, EUR
Osakkeen ulkoinen käypä arvo (EFV)
Osinko/osake
Ylimääräinen osinko/osake
* Hallituksen ehdotus osingonjaosta

”Vuonna 2018 keskityimme portfolioyhtiöidemme kehittämiseen. Ahlström Capitalilla oli suurimpana omistajana merkittävä rooli Ahlstrom-Munksjön kesällä 2018 ja Glastonin tammikuussa 2019 julkistamissa strategisesti merkittävissä yritysostoissa.”

Lasse Heinonen
toimitusjohtaja

Lue lisää

Portfoliomme


~5 miljardia euroa
liikevaihtoa portfolioyhtiöissä yhteenlaskettuja

~15 000
työntekijää portfolioyhtiöissä

32
toimintamaata

Pörssiyhtiöt


Ahlstrom-Munksjö on yksi maailman johtavista toimijoista kestävän kehityksen mukaisissa ja innovatiivisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto
* Vuoden 2017 luvut ja vertailuluvut on esitetty pro forma –lukuina. Ne ilmentävät vaikutusta, joka Ahlstromin ja Munksjön sulautumisella olisi ollut, jos se olisi toteutunut vuoden 2015 alussa. * Pro forma

Ahlström Capitalin omistusosuus
18.7 %

Markkina-arvo
1 397 milj. EUR

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suominen on pyyhintätuotteisiin käytettävien kuitukankaiden maailmanlaajuinen markkinajohtaja.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto

Ahlström Capitalin omistusosuus
24.0 %

Markkina-arvo
118 milj. EUR

Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan sekä teollisuuden sovelluksiin.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto

Ahlström Capitalin omistusosuus
36.7 %

Markkina-arvo
235 milj. EUR

Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Yritys vastaa globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto

* Pro forma

Ahlström Capitalin omistusosuus
17.5 %

Markkina-arvo
75 milj. EUR

Noteeraamattomat yhtiöt


Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka suunnittelee, rakentaa, ja ylläpitää liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto

Ahlström Capitalin omistusosuus
100 %

Enics on ensisijainen teollisuuselektroniikan kumppani energia-, teollisuusautomaatio-, kuljetus-, rakennusautomaatio- ja laitteistotoimialoilla.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto

Ahlström Capitalin omistusosuus
99.0 %

Kiinteistöt ja metsät


Kiinteistöt

Ahlström Capitalin kiinteistösijoituksiin kuuluu kiinteistöjä keskeisillä alueilla Etelä-Suomessa. Lisäksi portfolioomme kuuluvat perintökiinteistöt Noormarkussa ja Kauttualla.

76 000 m2
Kiinteistöjen
kokonaispinta-ala

143 milj. EUR
Kiinteistöjen
ulkoinen käypä arvo

Metsät

Ahlström Capitalin metsäsijoitukset sijaitsevat pääosin Satakunnassa Länsi-Suomessa, sekä Keski- ja Etelä-Suomessa.

33 000 ha
Metsät yhteensä

128 milj. EUR
Metsien
ulkoinen käypä arvo

Kestävää arvonluontia

Me Ahlström Capitalissa uskomme, että vastuullinen toiminta on edellytys pitkäaikaisen arvon luonnille. Olemme sitoutuneet edistämään portfolioyhtiöidemme vastuullista liiketoimintaa ja hallinnoimaan kiinteistö- ja metsäsijoituksiamme kestävästi.

Lue lisää