Ahlström Capital lyhyesti

Ahlström Capital on perheomisteinen yritys, jonka sijoitustoiminta keskittyy teollisuusyrityksiin, kiinteistöihin ja metsään. Kuulumme Suomen suurimpiin ja merkittävimpiin sijoitusyhtiöihin, ja historiamme kattaa 170 vuotta. Kehitämme sijoituksiamme jatkuvasti luodaksemme pitkäaikaista omistaja-arvoa.

Tunnusluvut 2020

Liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto, milj. EUR
Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto
* Oikaistu
Tilikauden tulos, milj. EUR
 
Tilikauden tulos
Divestointien ja Ahlstrom-Munksjö fuusion vaikutus
* Oikaistu
Taseen loppusumma, milj. EUR ja nettovelkaantumisaste, EFV-oikaistu
Taseen loppusumma
Nettovelkaantumisaste, EFV-oikaistu
* Oikaistu
Osakkeen ulkoinen käypä arvo (EFV) ja osakekohtainen osinko, EUR
Osakkeen ulkoinen käypä arvo (EFV)
Osinko/osake
Jaettu osinko/osake yhteensä
* Hallituksen ehdotus osingonjaosta: Osinkoa jaetaan 0,48 euroa/osake kahdessa yhtä suuressa erässä. Ensimmäinen erä 0,24 euroa/osake jaetaan huhtikuussa 2021 ja toinen erä 0,24 euroa/osake lokakuussa 2021. Osakkeiden lukumäärää lisättiin vuonna 2017 (maksuton osakeanti), aikaisempien kausien vertailuluvut on oikaistu vastaavasti.

”Yhtiömme onnistuivat lieventämään koronaviruspandemian kielteisiä vaikutuksia ja portfoliomme osoitti sinnikkyytensä. Päätimme vauhdittaa suurimman omistuksemme eli Ahlstrom-Munksjön kehittämistä tekemällä julkisen ostotarjouksen yhtiön osakkeista yhdessä kumppaniemme kanssa. Uusia kiinteistöhankkeita edistettiin vuoden 2020 aikana vilkkaasti.”

Lasse Heinonen
toimitusjohtaja

Lue lisää

Portfoliomme


~4.5 miljardia euroa
liikevaihtoa portfolioyhtiöissä yhteenlaskettuna

~14 600
työntekijää portfolioyhtiöissä

30
toimintamaata

Pörssiyhtiöt


Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Yhtiön tavoitteena on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto
* Pro forma

Ahlström Capitalin omistusosuus
18.7 %

Markkina-arvo
2 081 milj. EUR

Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto

Ahlström Capitalin omistusosuus
36.7 %

Markkina-arvo
343 milj. EUR

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto

* Pro forma

Ahlström Capitalin omistusosuus
26.4 %

Markkina-arvo
75 milj. EUR

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Yhtiön visio on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto

Ahlström Capitalin omistusosuus
24.0 %

Markkina-arvo
292 milj. EUR

Noteeraamattomat yhtiöt


Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka toteuttaa asiakkailleen, yhteiskunnalle ja ihmistä varten huomisen infraa. Destia luo kestävälle perustalle kaupunkirakentamisen innovaatioita ja älykkäitä infraratkaisuja.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto

* Oikaistu

Ahlström Capitalin omistusosuus
100.0 %

Enics on ensisijainen teollisuuselektroniikan kumppani energia-, teollisuusautomaatio-, kuljetus-, -rakennusautomaatio- ja laitteistotoimialoilla.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto

Ahlström Capitalin omistusosuus
100.0 %

Kiinteistöt ja metsät


Kiinteistöt

Ahlström Capitalin kiinteistöportfolioon kuuluu Etelä-Suomen keskeisillä paikoilla sijaitsevia rakennuksia. Lisäksi portfolioon kuuluvat kulttuuriperintökiinteistöt Noormarkussa.

65 600 m2
Kiinteistöjen
kokonaispinta-ala

151 milj. EUR
Kiinteistöjen
ulkoinen käypä arvo

Metsät

Ahlström Capitalin metsät sijaitsevat pääosin Satakunnassa Länsi-Suomessa sekä Keski- ja Itä-Suomessa.

34 000 ha
Metsät yhteensä

159 milj. EUR
Metsien
ulkoinen käypä arvo

Kestävää arvonluontia

Parannamme jatkuvasti ympäristö- ja sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallintotavan (ESG) vaikutuksia ja suorituskykyä omassa liiketoiminnassamme ja sijoituksissamme. Julkaisimme vastuullisuuspolitiikan ja otimme käyttöön tunnuslukuja ESG vaikutusten mittaamiseksi osana portfolioyhtiöidemme kehitystä. ESG fokusalueemme: ilmasto & resurssitehokkuus, työntekijöiden hyvinvointi sekä liiketoiminnan etiikka & hyvä hallintotapa.

Lue lisää (in English)