We develop leading businesses

Ahlström Capital lyhyesti

Ahlström Capital on perheomisteinen yritys, jonka sijoitustoiminta keskittyy teollisuusyrityksiin, kiinteistöihin ja metsään. Kuulumme Suomen suurimpiin ja merkittävimpiin sijoitusyhtiöihin, ja historiamme kattaa lähes 170 vuotta. Kehitämme sijoituksiamme jatkuvasti luodaksemme pitkäaikaista omistaja-arvoa.

Tunnusluvut 2019

Liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto, milj. EUR
Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto
* Oikaistu
Tilikauden tulos, milj. EUR
 
Tilikauden tulos
Divestointien ja Ahlstrom-Munksjö fuusion vaikutus
* Oikaistu
Taseen loppusumma, milj. EUR ja nettovelkaantumisaste, EFV-oikaistu
Taseen loppusumma
Nettovelkaantumisaste, EFV-oikaistu
* Oikaistu
Osakkeen ulkoinen käypä arvo (EFV) ja osakekohtainen osinko, EUR
Osakkeen ulkoinen käypä arvo (EFV)
Osinko/osake
Jaettu osinko/osake yhteensä
* Hallituksen ehdotus osingonjaosta: 0,36 euroa/osake jaetaan keväällä 2020 ja lisäksi enintään 0,12 euroa/osake syksyllä hallituksen erillisen päätöksen perusteella.

”Vuonna 2019, portfoliossamme oli hyvää arvonnousua, mutta kokonaisuudessaan tuloskehitys oli heikko. Ahlström Capitalilla oli suurimpana osakkeenomistajana merkittävä rooli Glastonin hankkiessa Bystronic glassin. Tärkeimpänä tavoitteenamme on kehittää edelleen yhtiöitä ja kiinteistöjä portfoliossamme.”

Lasse Heinonen
toimitusjohtaja

Lue lisää

Portfoliomme


~5 miljardia euroa
liikevaihtoa portfolioyhtiöissä yhteenlaskettuna

~15 500
työntekijää portfolioyhtiöissä

29
toimintamaata

Pörssiyhtiöt


Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto
* Vuoden 2017 luvut ja vertailuluvut on esitetty pro forma –lukuina. Ne ilmentävät vaikutusta, joka Ahlstromin ja Munksjön sulautumisella olisi ollut, jos se olisi toteutunut vuoden 2015 alussa. * Pro forma

Ahlström Capitalin omistusosuus
18.7 %

Markkina-arvo
1 651 milj. EUR

Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto

Ahlström Capitalin omistusosuus
36.7 %

Markkina-arvo
368 milj. EUR

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto

* Pro forma
** Oikaistu

Ahlström Capitalin omistusosuus
26.4 %

Markkina-arvo
106 milj. EUR

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto

Ahlström Capitalin omistusosuus
24.0 %

Markkina-arvo
133 milj. EUR

Noteeraamattomat yhtiöt


Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka toteuttaa asiakkailleen, yhteiskunnalle ja ihmistä varten huomisen infraa. Destia luo kestävälle perustalle kaupunkirakentamisen innovaatioita ja älykkäitä infraratkaisuja.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto

* Oikaistu

Ahlström Capitalin omistusosuus
100 %

Enics on ensisijainen teollisuuselektroniikan kumppani energia-, teollisuusautomaatio-, kuljetus-, -rakennusautomaatio- ja laitteistotoimialoilla.

Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto

* Oikaistu

Ahlström Capitalin omistusosuus
99.8 %

Kiinteistöt ja metsät


Kiinteistöt

Ahlström Capitalin kiinteistöportfolioon kuuluu Etelä-Suomen keskeisillä paikoilla sijaitsevia rakennuksia. Lisäksi portfolioon kuuluvat kulttuuriperintökiinteistöt Noormarkussa ja Kauttualla.

67 700 m2
Kiinteistöjen
kokonaispinta-ala

143 milj. EUR
Kiinteistöjen
ulkoinen käypä arvo

Metsät

Ahlström Capitalin metsät sijaitsevat pääosin Satakunnassa Länsi-Suomessa sekä Keski- ja Itä-Suomessa.

34 000 ha
Metsät yhteensä

141 milj. EUR
Metsien
ulkoinen käypä arvo

Kestävää arvonluontia

Me Ahlström Capitalissa uskomme, että vastuullinen toiminta on edellytys pitkäaikaiselle arvonluonnille. Vastuullisena sijoitusyhtiönä haluamme ottaa ympäristö- ja sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallintotavan (ESG) huomioon omissa prosesseissamme ja vaikuttaa portfolioyhtiöidemme suorituskykyyn ESG-asioissa.

Lue lisää